Deze website biedt toegang tot een gedigitaliseerde versie van het Woordenboek van de Drentse dialecten van G.H. Kocks met medewerking van J.P. Vording, A. Beugels en H. Bloemhoff (Van Gorcum, 1996-2000). De belangrijkste functie van deze website is het vinden van informatie over Drentse woorden, waaronder de Nederlandse vertaling. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden ingebouwd om het vinden van woorden te vergemakkelijken.

Dit project kwam tot stand in 2009. Het was een opdracht voor studenten van de studie informatiekunde in Groningen. Zie ook dit artikel.